De Stentor 29-03-18 • Hans Invernizzi, foto Brett Russell